Anhydritové podlahy a potěry firmy KVK

Lité anhydritové podlahy KVK

Funkce potěru

 • potěr je jedna z najdůležitějších částí stavby
 • vrstvy potěrového materiálu slouží pro zabezpečení následujících požadavků: dosažení předepsané výšky, umožnění konečné úpravy povrchu podlahy, jako finální vrstva
 • zhotovují se v několika druzích - jako připojené pevně k podkladu, nespojené s podkladem, nanesené na tepelně nebo zvukově izolační vrstvě, na podlahovém vytápění

Co je to KVK Anhydritový potěr?

 • KVK Ahydritový potěr je litý samonivelační podlahový potěr na bázi síranu vápenatého
 • vytváří dokonale rovnou plochu pod finální vrstvy - dlažba, koberce, parkety
 • je plně nahraditelnou alternativou betonových potěrů
 • je vhodný do objektů občanské výstavby, administrativních a obchodních prostor
 • není vhodný do prostor trvale zatížených vlhkostí (sauny, velkokuchyně, apod.)

Výhody KVK Anhydritového potěru

 • vysoká rychlost pokládky - pracovní četa může dosáhnout až 1000 m2/den
 • vysoká rovinatost povrchu s tolerancí 2 mm/2m, odpadá nutnost dalšího vyrovnávání podkladu drahými stěrkovými materiály
 • odpadá těžká manipulace s materiálem, pokládání probíhá při zdravém držení těla při práci
 • podle klimatických podmínek je potěr pochozí cca za 2 dny
 • po 5 dnech je plně zatížitelný
 • po 7 dnech je možné začít s vytápěním
 • vynikající zatékavost směsi - výborný pro podlahové topení, rychle a stejnosměrně přenáší teplo
 • prostorová stabilita (malý koeficient smrštění) tekutých potěrů KVK umožňuje snížit počet dilatačních spár. Pro obkladače a podlaháře se  tím otvírají nové tvůrčí možnosti.Pode dveřmi nebo průchody nemusí nutně podlahové spáry přerušit uspořádání podlahy.
 • vzhledem k tomu, že se potěr prostorově nedeformuje, není potřeba použití dodatečné výstuže formou Kari sítí

Způsob výroby KVK Anhydritového potěru

 • potěr je vyráběn přímo na stavbě pomocí mobilního strojního zařízení TransMix
 • produkt se vyrábí z kvalitních komponent splňujících požadavky pro označení značkou shody CE
 • strojní zpracování směsi, počítačem řízený poměr míchání složek zaručuje dosažení konstantní kvality produktu
 • je vyrobeno pouze tolik směsi, jaká je skutečně potřeba
 • čerpání směsi v místě pokládky není závislé na přívodech elektrické energie
 • nastavení správné konzistence je aktuálně vyhodnocováno a monitorováno
 • odpadají náklady na "přepravu" vody (např. u dopravy čerstvé směsi z betonárky)
 • odpadají náklady na pronájem dalších zařízení (sila, mixokrety)
 • na stavbu se dopraví mobilní strojní zařízení TransMix, které ze vstupních komponent směs přímo vyrábí

Video anhydritové podlahy firmy KVK